ગુજરાત કોરોના વાયરસ અપડેટ 2022.

ગુજરાત કોરોના વાયરસ અપડેટ 2022.

 

આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે. આપણે કોરોના વાયરસથી સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. કોરોનાની યોગ્ય જાણકારી સાથે આપણે તેનાથી બચી શકીએ છીએ.

છેલ્લા બે વર્ષથી આપણા દેશમાં અને આપણી આસપાસના દેશોમાં કોરોના હાહાકાર મચાવી રહ્યો છે. જ્યારે આપણા દેશમાં કોરોના વાયરસ આવ્યો ત્યારે દેશ સંપૂર્ણ રીતે લોકડાઉન થઈ ગયો હતો. દેશમાં લોકડાઉન હોવા છતાં દેશમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે.

જ્યારે દેશમાં કોરોનાનો મામલો આવ્યો ત્યારે દેશમાં ભારે મુશ્કેલી સર્જાઈ હતી. જ્યારે દેશમાં લોકડાઉન હતું ત્યારે લોકોને બે ટાઈમનું ભોજન પણ મળતું ન હતું. મજૂરોને ઘરે ચાલવું પડ્યું, અને ઘણાએ તેમની નોકરી ગુમાવી. ત્યારે ફરી 2022માં કોરોનાના કેસ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યા છે. આપણે હંમેશા માસ્ક પહેરવું જોઈએ અને ભીડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *