ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ રેજીસ્ટ્રેશન 2022 @g3q.co.in

ગુજરાત ક્વિઝ જ્ઞાન ગુરુ રેજીસ્ટ્રેશન 2022 @g3q.co.in :ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં તમામ રીતે વધારો કરવા અને લોકોને નવી વસ્તુઓ શીખવા માટે ઉત્સુક બનાવવા માટે ક્વિઝ સ્પર્ધા શરૂ કરવામાં આવી છે. નામ આપવામાં …

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ રેજીસ્ટ્રેશન 2022 @g3q.co.in Read More

Gujarat ikhedut Portal丨Online Registration, Application Status, Schemes List @ikhedut.gujarat.gov.in

Gujarat ikhedut Portal丨 @ikhedut.gujarat.gov.in Gujarat Government launched an online portal to provide benefits to the farmers of the state. The government starts several schemes for farming, horticulture, fisheries, water conservation, …

Gujarat ikhedut Portal丨Online Registration, Application Status, Schemes List @ikhedut.gujarat.gov.in Read More