મફત પ્લોટ યોજના 2022 માહિતી અને ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022 ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો તથા  ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજનાઓ શરૂઆત 1972 થઈ છે.

ગુજરાત સરકારના પંચાયત વિભાગ હેઠળ આ યોજનાને આવરી લેવામાં આવે છે. ચાલો ત્યાં  મફત  પ્લોટ યોજના ફોર્મ 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આ લેખમાં મેળવીએ

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022 

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022 : આ યોજના નીચે વિના મૂલ્ય ઘરથાળના ના પ્લોટ માટે આવતી  અરજીઓના નિકાલ અને વિલંબ નિવારવા માટે સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી હતી જે પૈકી લેન્ટ કમિટી ને દર મહિનાના પહેલા ફાળવણીની અરજીઓને નિકાલ કરવા કહેવાયુ હતું

પોસ્ટ નામ મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ

વિભાગ પંચાયત વિભાગ ગુજરાત

રાજ્ય ગુજરાત

પરિપત્ર પ્રકાશિત તારીખ 30/07/2022

સત્તાવાર વેબસાઈટ https://panchayat.gujarat.gov.in/gu/home

અરજી ઓફલાઈન

ઘર વિહોણા કુટુંબોને મકાન બાંધકામ માટે રહેણાક ના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનાનો ગુજરાત માં છૂટક છૂટક અમલ થતો હતો પાંચ વર્ષ પૂર્વ 1 લી મેં 2017 ના રોજ ગુજરાત સ્થાપના દિવસે આ યોજનામાં સુધારો કર્યા હતો.

પંચાયત અને ગ્રામ નિર્માણ વિભાગે ગામડાં ઓમાં વસતા ઘર વિહોણા કુટુંબોને મહત્તમ 100 ચોરસ  વાર પરંતુ 50 ચોરસ વારથી ઓછા ક્ષેત્રફળ નો નહિ એમ  ઘરથાળનો  મફત પ્લોટ આપવા પ્રસિદ્ધ કરેલ સુધાર ઠરાવમાં ગ્રામસભા બહોળો પ્રચાર કરવા કહેવાયુ હતું

વિકાસ કમિશ્નરે ગત સપ્તાહે DDO ને કરેલા આદેશ પત્રની

સાથે અરજી કરવાનું ફોર્મ તેનો નમૂનો તલાટી નું પ્રમામણ પત્ર તેમજ અરજદારના બાંહેધરી પત્રના નમૂના પણ મોકલ્યા છેં

જેથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઝડપીથી ઘર વિહોણા પરિવારો પાસેથી મફત પ્લોટ ફાળવણી ની અરજીઓ એકત્ર કરીને તેનો નિકાલ કરી શકાય

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા ઘર વિહોણા  BPL યાદીમાં નોંધાયેલ મજૂરો તેમજ કારીગરો પોતાનું ઘરનું ઘર બનાવવા માટે આ યોજના અમલમાં છે.

અત્યાર સુધી આ યોજનાનો લાખો લાભાર્થીએ લાભ લીધેલો છે રાજ્ય સરકારનો પ્રયત્ન છે કે તમામ ગરીબ લોકોને આ યોજનાનો લાભ વધુ માં વધું મળી રહે એ માટે તા.01/05/2017 ના રોજ નવો ઠરાવ કરીને ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજનાના નિયમોમાં ઘણા સુધારા કાર્ય છે

મફત પ્લોટ યોજના 2022

રાજ્ય સરકાર પંચાયત વિભાગ દ્રારા 1972 થી આ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ગામડામાં  જે લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી એમને પોતાનું ઘર મળી રહે એ આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે મફત પ્લોટ ગુજરાત યોજનાનો લાભ વધારે માં વધારે ગરીબ લોકોને મળે એ માટે પંચાયત વિભાગ દ્વારા કેટલાક સુધારા કરીને તા 01/05/2017ના રોજ નવો ઠરાવ ભાર પડયો છે.

મફત પ્લોટ યોજના ડોક્યુમેન્ટ યાદી 

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ પુરાવા જરૂરી છે.

અરજી ફોર્મ

રેશનકાર્ડ ની નકલ

ચૂંટડી કાર્ડની નકલ / આધારકાર્ડ નકલ

SECC ના નામની વિગત

ખેતીની જમીનનો દાખલો જમીન નથી તેની વિગત પ્લોટ મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થી એ ઓફલાઈન અરજી કરવી પડશે અરજી કરવા માટે પંચાયત માંથી ફોર્મ મેળવી તેમાં માગેલી તમામ માહિતી સાચી ભરી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જોડી તલાટી શ્રીના શહી અને સિક્કા કરાવવા રહેછે

મહત્વ પૂર્ણ લિંક 

સત્તાવાર પરિપત્ર  અહીં ક્લિક કરો

ફોર્મ    અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment