તાડપત્રી સહાય યોજના 2023: મફત તાડપત્રી મેળવો, (Tadpatri Sahay Yojana) કેવી રીતે મળશે તાડપત્રી, સંપૂર્ણ માહિતી

તાડપત્રી સહાય યોજના 2023: પ્રિય ખેડૂતો, શું તમે જવાબ આપો, ઇનામ જીતો સ્પર્ધામાં ઇનામ જીતવાની તક માટે પણ નોંધણી કરાવી

Continue reading

કિસાન યોજનાનો 8મો હપ્તો ક્યારે જમા થશે? વિગતવાર માહિતી જાણો

  સરકાર આપણા દેશમાં ખેડૂતોના હિતમાં ઘણી યોજનાઓ લાવી રહી છે. ત્યારે સરકાર ખેડૂતોના લાભ માટે પીએમ કિસાન યોજના લાવી

Continue reading

DAP ખાતરની બેગ રૂપિયા 2400ને બદલે રૂપિયા 1200માં મળશે, કેન્દ્રએ સબસિડી રૂપિયા 500થી વધારી રૂપિયા 1200 કરી

અગાઉ રૂપિયા 1700ની કિંમત પર રૂપિયા 500 સબિસિડી હતી ગયા વર્ષે DAPની વાસ્તવિક કિંમત રૂપિયા 1,700 પ્રતી બેગ હતી. જેમાં

Continue reading