કિસાન યોજના

How To Cheak Our Name In Kishan Samman Nidhi Yojana @2021

The Kisan Samman Nidhi Scheme List has been released by the Central Government on the online portal. Small and marginal farmers of the country, who have applied online under this scheme for getting financial assistance by the government, then they can see their name in the beneficiary new list by visiting the official website of …

How To Cheak Our Name In Kishan Samman Nidhi Yojana @2021 Read More »

DAP ખાતરની બેગ રૂપિયા 2400ને બદલે રૂપિયા 1200માં મળશે, કેન્દ્રએ સબસિડી રૂપિયા 500થી વધારી રૂપિયા 1200 કરી

અગાઉ રૂપિયા 1700ની કિંમત પર રૂપિયા 500 સબિસિડી હતી ગયા વર્ષે DAPની વાસ્તવિક કિંમત રૂપિયા 1,700 પ્રતી બેગ હતી. જેમાં કેન્દ્ર સરકાર રૂપિયા 500 પ્રતિ બેગ સહસિડી આપતી હતી. માટે કંપનીઓ ખેડૂતોને રૂપિયા 1200 પ્રતિ બેગ પ્રમાણે ખાતરનું વેચાણ કરતી હતી. તાજેતરમાં DAPમાં ઉપયોગ થતા ફોસ્ફરિક એસિડ, એમોનિયા વગેરેની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો 60 ટકાથી 70 ટકા …

DAP ખાતરની બેગ રૂપિયા 2400ને બદલે રૂપિયા 1200માં મળશે, કેન્દ્રએ સબસિડી રૂપિયા 500થી વધારી રૂપિયા 1200 કરી Read More »