કિસાન યોજના

How To Cheak Our Name In Kishan Samman Nidhi Yojana @2021

હવે, ખેડૂતો ને વર્ષે 6,000 ની જગ્યાએ મળશે 36,000 રૂપિયા, ફટાફટ કરી લો આ કામ. Farmer scheme There are many schemes for farmers in our country and farmers are getting a lot of benefits through PM Kishan Yojana. We know that if farmers get Rs 6,000 annually through PM Kishan Yojana, a new announcement has …

How To Cheak Our Name In Kishan Samman Nidhi Yojana @2021 Read More »

DAP ખાતરની બેગ રૂપિયા 2400ને બદલે રૂપિયા 1200માં મળશે, કેન્દ્રએ સબસિડી રૂપિયા 500થી વધારી રૂપિયા 1200 કરી

અગાઉ રૂપિયા 1700ની કિંમત પર રૂપિયા 500 સબિસિડી હતી ગયા વર્ષે DAPની વાસ્તવિક કિંમત રૂપિયા 1,700 પ્રતી બેગ હતી. જેમાં કેન્દ્ર સરકાર રૂપિયા 500 પ્રતિ બેગ સહસિડી આપતી હતી. માટે કંપનીઓ ખેડૂતોને રૂપિયા 1200 પ્રતિ બેગ પ્રમાણે ખાતરનું વેચાણ કરતી હતી. તાજેતરમાં DAPમાં ઉપયોગ થતા ફોસ્ફરિક એસિડ, એમોનિયા વગેરેની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો 60 ટકાથી 70 ટકા …

DAP ખાતરની બેગ રૂપિયા 2400ને બદલે રૂપિયા 1200માં મળશે, કેન્દ્રએ સબસિડી રૂપિયા 500થી વધારી રૂપિયા 1200 કરી Read More »